Vážení príbuzní, známi a priatelia
pomôžte nám skvalitniť život starkých v našom zariadení darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov občianským združeniam . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít so starkými Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% zo svojej dane.

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie života seniorov v zariadení
• skvalitnenie života seniorov a handicapovaným obyvateľom mesta
• spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi:

Moje mesto Spišská Belá
059 01 Spišská Belá, Petzvalova 272/18
Občianské združenie
IČO: 42074223

Ďakujeme

Menu