Vážení príbuzní, známi a priateia

pomôžte nám skvalitniť život starkých v našom zariadení darovaním
2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov občianským
združeniam, ako je aj naše združenie Moje mesto. Tento dar Vás nič nestojí,
pretože daň by ste inak odviedli štátu.
Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich
aktivít v prospech seniorov. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% zo
svojej dane.
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie života seniorov v zariadení
• skvalitnenie vybavenia zariadenia
• spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili
sme pre Vás: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane, v ktorom sú už vyplnené
údaje o prijímateľovi:

Moje mesto Spišská Belá
059 01 Spišská Belá, Petzvalova 272/18
Občianské združenie
IČO: 42074223

Menu