„Život každého z nás je krehký a časovo presne vymedzený. Starší ľudia pomáhajú pozerať na ľudské udalosti rozumnejšie, lebo životné osudy z nich urobili znalcov a zrelých ľudí. Sú strážcami všeobecnej pamäti a preto sú privilegovanými tlmočníkmi spoločných ideálov a hodnôt, ktoré regulujú a usmerňujú spoločenské spolunažívanie. Vylúčiť ich v mene modernosti by znamenalo poprieť minulosť, do ktorej je prítomnosť pevne zakorenená v súčasnosti“

Ján Pavol II., 1999

Slovo na úvod

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Život každého jedinca  je ovplyvnený jeho zdravotným stavom, životným štýlom a životnými podmienkami. Doba, v ktorej žijeme, nám prináša množstvo technických vymožeností a poznatkov v rôznych oblastiach života, ktoré nepochybene prispievajú ku skvalitneniu, ale aj k predĺženiu ľudského života.
Starnúť je normálne. Vedieť dobre zostarnúť je veľké umenie, ktoré by sme sa mali naučiť obdivovať. Dokiaľ spoločnosť neuzná význam seniorov pre svoje obohatenie, do tej doby nebudú existovať podmienky pre ich kvalitnú a plnohodnotnú starobu. Pokiaľ si nezačneme sami od seba uvedomovať svoju osobnú zodpovednosť za možný dar dlhého života,  dovtedy nemôžeme očakávať rešpekt a úctu k starobe.
Snažme sa, aby staroba bola pre každého tou ozajstnou jeseňou života, ktorá hýri všetkými farbami jesene. Jeseňou, ktorá dáva zmysel ich životu, ktorá napĺňa ich srdcia pocitom užitočnosti a potreby pre nás ostatných. Doprajme im pestrosť jesenného lístia, ktorá im zmení ich jednostranný život na zaujímavý a snáď i plný hrejivého pocitu šťastia z lásky ľudí, ktorí ich obklopujú.

Väčšina starších ľudí by svoju starobu najradšej prežívala vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje, že proces starnutia so sebou prináša problémy, ktoré obmedzujú možnosti ich naplnenia.  Seniori, ktorí  potrebujú pomoc, pri naplnení staroby plnohodnotným životom, nájdu svoje miesto práve v zariadení sociálnych služieb.  Naši zamestnanci už niekoľko rokov robia všetko preto, aby si starkí u nás našli druhý domov a aby atmosféra v tomto náhradnom domove bola čo najlepšia, a vytvárala rodinné teplo.

Mgr. Charitunová Renáta

AKTUALITY

Poďakovanie klientov ZOS

Touto cestou chceme úprimne vyjadriť jedno obrovské ,,ĎAKUJEME“. Ďakujeme neformálnej skupinke OZ Hernička, a ostatným členom a dobrovoľníkom zainteresovaných subjektov, ktorí tvoria mladé rodinky z nášho mesta, ktoré prišli s jednou skvelou a úžasnou myšlienkou ,,Poteš svojho seniora“. Je neoceniteľné a chvályhodné, že v dnešnej modernej, uponáhľanej dobe,  napriek svojím každodenným starostiam a povinnostiam, si tieto mladé žienky…

Režim náštev

Zariadenie opatrovateľskej služby Spišská Belá v súlade s platnými predpismi a nariadeniami, oznamuje príbuzným a známym našich klientov, že sa tešíme na Vašu  návštevu za dodržania podmienok nášho plánu a režimu návštev. Veríme, že budeme všetci zodpovedne pristupovať k ich dodržiavaniu a budeme k sebe maximálne ústretoví. Kolektív ZOS

2% dane pre zos

Vážení príbuzní, známi a priatelia pomôžte nám skvalitniť život starkých v našom zariadení darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov OZ, ako je aj naše združenie Moje mesto Spišská Belá.  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech seniorov.…

Vystúpenie ,,Október úcta starším”

Deti Základnej špeciálnej školy v Spišskej Belej nás navštívili 12.10.2018pri príležitosti: ,,Október úcta starším.” Svojím programom obveselili naších klientov piesňami rôzného žánru a potešili milým darčekom, ktorý vyrobili sami. Príjemné posedenie sa nieslo v duchu radosti, pokoja a nadšenia našich klientov.

Výlet Rajecká Lesná

Dňa 11.10.2018  sme sa s klientmi nášho ZOS vybrali na dlhšie plánovaný výlet do Rajeckej Lesnej, kde sme navštívili Slovenský Betlehem, monunentálne rezbarské dielo, rezbára Jozefa Pekaru. Toto dielo je umiestnené v dome Božieho milosrdenstva a približuje dejiny slovenského národa, jeho bežného života. Jednotlivé pracovné činnosti  vykonáva v pohybe 300 drevených postáv a celé dielo…

Divadlo

Klientky nášho zariadenia sa dňa 28.9.2018 zúčastnili na premiére vystúpenia ochotnického divadla v  Spišskej Belej, ktoré sa konalo vo večerných hodinách. ,, Nebola to piata – bola to deviata ” bol názov predstavenia, ktoré rozosmievalo celý večer naše klientky a celú kinosálu obecenstva. Samotné predstavenie vnieslo mnoho smiechu a dobrej nálady do dalších dní.
Menu