Zariadenie opatrovateľskej služby Spišská Belá v súlade s platnými predpismi a nariadeniami, oznamuje príbuzným a známym našich klientov, že sa tešíme na Vašu  návštevu za dodržania podmienok nášho plánu a režimu návštev. Veríme, že budeme všetci zodpovedne pristupovať k ich dodržiavaniu a budeme k sebe maximálne ústretoví.

Kolektív ZOS

Menu