Vážení príbuzní, známi a priatelia

pomôžte nám skvalitniť život starkých v našom zariadení darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov OZ, ako je aj naše združenie Moje mesto Spišská Belá.  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech seniorov. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% zo svojej dane.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie života seniorov v zariadení
  • skvalitnenie vybavenia zariadenia
  • spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás  potrebné tlačivá:
https://zos.spisskabela.sk/2-dane/

Ďakujeme

 

Menu