Touto cestou chceme úprimne vyjadriť jedno obrovské ,,ĎAKUJEME“.

Ďakujeme neformálnej skupinke OZ Hernička, a ostatným členom a dobrovoľníkom zainteresovaných subjektov, ktorí tvoria mladé rodinky z nášho mesta, ktoré prišli s jednou skvelou a úžasnou myšlienkou ,,Poteš svojho seniora“. Je neoceniteľné a chvályhodné, že v dnešnej modernej, uponáhľanej dobe,  napriek svojím každodenným starostiam a povinnostiam, si tieto mladé žienky a mamičky našli čas, aby potešili niekoho, koho vôbec nepoznajú. Svojou úprimnosťou ste naším starkým otvorili svoje srdce a súkromie. Vážime si Vás ako ľudí s veľkým srdcom, ktorí berú aj tých najstarších ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, radosti, sny a skryté túžby, ktoré nie každý človek pochopí a podporí.

Sme nesmierne vďační za listy, ktoré našim seniorom v zariadení opatrovateľskej služby pravidelne posielate, ktorí sú obzvlášť vnímaví na tieto drobné prejavy lásky, otvorenosti, ale predovšetkým záujmu, ktorý v mnohých klientoch zanechal silné emócie plné sĺz dojatia a úsmevov šťastia. Chceme sa poďakovať za Vašu kreativitu, ktorú našim seniorom  prostredníctvom listov vkladáte do obálok plných prekvapení. Ďakujeme, že Vám nie sú naši „starkí“ ľahostajní a zabudnutí a že takto vo Vašich rodinách zapájate a učíte svoje detičky úcte k starším. Našich klientov taktiež dojali krásne básničky, pozdravy, priania, kresby, farebné motýle, od žiakov zo základných škôl, ktorí sa pripojili k OZ Hernička a takýmto gestom potešili tých najzraniteľnejších v týchto pre nás ťažkých pandemických dňoch.

Budeme nesmierne šťastní , keď nás so svojimi ratolesťami poctíte svojou návštevou v našom zariadení, aby ste spoznali nás všetkých, ktorí by sa Vám chceli odvďačiť za Vašu ochotu a lásku.

Každý z nás je darom pre mnohých ľudí…..

Láska a čas ,ktoré  darujeme ostatným sa nám niekoľkonásobne vrátia…..

Alena Konkoľová, ZOS Strážky

Menu