Deti Základnej špeciálnej školy v Spišskej Belej nás navštívili 12.10.2018pri príležitosti: ,,Október úcta starším.” Svojím programom obveselili naších klientov piesňami rôzného žánru a potešili milým darčekom, ktorý vyrobili sami. Príjemné posedenie sa nieslo v duchu radosti, pokoja a nadšenia našich klientov.

Menu